Phát huy mùa Trăng sôi động của những năm học trước, mùa Trăng thời Covid -19 của Liên đội trường TH Đông La vẫn náo nhiệt như thường để cùng chú Cuội và chị Hằng: Chung tay cùng ...